przejdź do treści

KONCERT III

GIGANCI CZASU BAROKU
Niedziela, 31 maja 2015 roku, godzina 17.30

JEDLIŃSK, KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I ANDRZEJA
(zabytek architektury z XVIII wieku)
POWIAT RADOMSKI, GMINA JEDLIŃSK

kosciol

JEDLIŃSK

Jedlińsk był miastem prywatnym Mikołaja Jedlińskiego, herbu Nabrani, lokowanym na prawie magdeburskim w 1530 r. przywilejem Zygmunta I Starego. Prawa miejskie utracił w 1869 r. Właściciel ufundował w początkach XVI wieku pierwotny kościół drewniany i wtedy też powstała tu parafia katolicka. W drugiej połowie XVIII w. murowany kościół parafialny gruntownie odrestaurowano, nadając patronat św. Apostołów Piotra i Andrzeja. Prace wykonano prawdopodobnie według projektu Jakuba Fontany, staraniem dziedzica Aleksandra Józefa Załuskiego i jego syna bp. krakowskiego Andrzeja Stanisława Załuskiego, który w 1753 r. kościół poświęcił. Konsekracji dokonał w 1773 r. biskup kijowski i czernichowski Józef Załuski, brat bp. Andrzeja. W 1atach 1976-1979, staraniem ks. Franciszka Borowskiego, podjęto prace zabezpieczające m.in. fundamenty i dwie wieże barokowej świątyni. W latach 1994-1997 gruntownie odnowiono elewację zewnętrzną kościoła, wraz z detalami architektonicznymi, a wewnątrz odrestaurowano zabytki i dokonano wielu przeróbek. W szczycie fasady kościoła znajduje się herb Junosza biskupa Załuskiego.

 Koncert trzeci

WYKONAWCY

Marta Boberska – sopran
Sławomir Cichor – trąbka
Władysław Kłosiewicz – klawesyn
Anna Kowalska – lutnia, teorba

Kwartet smyczkowy PRIMA VISTA
w składzie:
Krzysztof Bzówka – I skrzypce
Józef Kolinek – II skrzypce
Piotr Nowicki – altówka
Zbigniew Krzymiński – wiolonczela

Józef Kolinek – prowadzenie koncertu

PROGRAM

Giuseppe Torelli (1658-1709)
Koncert D-dur na trąbkę, smyczki i b.c.
I Allegro
II Adagio-Presto-Adagio
III Allegro

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Koncert D-dur na lutnię i smyczki RV 93
I Allegro
II Largo
III Allegro

Aria z Motetu Nulla in Mundo PAX na sopran, smyczki i b.c. RV 630

Georg Ph.Telemann (1681-1767)
Sonata (Koncert) D-dur na trąbkę, smyczki i b.c.
I Spirituoso (Allegro)
II Largo
III Vivace

Georg Fr. Haendel (1685-1759)
Aria Rejoice z oratorium Mesjasz na sopran, smyczki i b.c.

Suita D-dur na trąbkę, smyczki i b.c.|
I Overture
II Gigue.Allegro
V March (Bourre)

Johann S. Bach (1685-1750)
Kantata Jauchzet Gott in allen Landen! na sopran, trąbkę, smyczki i b.c. BWV 51
Aria Jauchzet Gott in allen Landen!
Recytatyw Wir beten zu dem Tempel an
Aria Höchster, mache deine Güte
Aria Sei Lob und Preis mit Ehren
Aria Alleluja!

Tegoroczną edycję Festiwalu zainaugurowaliśmy 10 maja na Kurpiach, we wspaniałej, neogotyckiej Bazylice Mniejszej w Myszyńcu. Na koncert trzeci pt. Giganci czasu baroku zapraszamy melomanów, po raz pierwszy, do zabytkowego kościoła w Jedlińsku, który wybudowany został w 2 połowie XVIII wieku, prawdopodobnie według projektu znanego architekta królewskiego Jakuba Fontany, przez znamienitą Rodzinę Załuskich herbu Junosza.

Dzieła Gigantów baroku wykonają wybitni polscy i europejscy artyści: Marta Boberska (sopran), Władysław Kłosiewicz (klawesyn), Sławomir Cichor (trąbka), Anna Kowalska (lutnia, teorba) i artyści Kwartetu smyczkowego Prima Vista. W programie Muzycznego Wieczoru, który poprowadzi Józef Kolinek, znajdą się wybrane utwory mistrzów włoskiego i niemieckiego baroku: Torellego, Vivaldiego, Telemanna, Haendla oraz Bacha.

                                                                                   Małgorzata Ewa Kalicińska (MIK)
                                                                       Autor i Koordynator Festiwalu Mazowsze w Koronie

Organizator Festiwalu
Mazowiecki Instytut Kultury

fot. M.E. Kalicińska fot. M.E. Kalicińska fot. M.E. Kalicińska fot. M.E. Kalicińska fot. M.E. Kalicińska fot. M.E. Kalicińska fot. M.E. Kalicińska fot. M.E. Kalicińska fot. M.E. Kalicińska fot. M.E. Kalicińska fot. M.E. Kalicińska fot. M.E. Kalicińska fot. M.E. Kalicińska fot. M.E. Kalicińska

Współorganizatorzy koncertu:
Wójt Gminy Jedlińsk
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
Parafia Rzymsko-Katolicka św. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku

Partner
Skarbiec Mazowiecki – Lokalna Organizacja Turystyczna

Partner medialny
Radio Warszawa

Afisz Jedlinsk