przejdź do treści

Koncert VII

DSC 0246 fot M-KalicinskaCHÓR FILHARMONII NARODOWEJ – WIELKIE DZIEŁA
Sobota, 25 października 2014 roku, godzina 19.00
WĘGRÓW, BAZYLIKA MNIEJSZA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP

(zabytek architektury z XVIII wieku)
POWIAT WĘGROWSKI, MIASTO I GMINA WĘGRÓW

 

1414-2014 600 LAT PARAFII PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W WĘGROWIE

 

WYKONAWCY:

Chór Filharmonii Narodowej
Henryk Wojnarowski - dyrygent, Dyrektor chóru

Ewa Wilczyńska - fortepian
Małgorzata Komorowska - słowo o muzyce

 

  • Opis
  • Program
  • Komentarz do programu
  • Biogram

W 2014 roku w XI edycji Festiwalu Mazowsze w Koronie zaplanowano na terenie regionu dziewięć chóralnych i kameralnych koncertów, z bardzo różnorodnym programem. Chęć współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, od maja z Mazowieckim Instytutem Kultury, wyrazili partnerzy z powiatów: kozienickiego, ostrołęckiego, piaseczyńskiego, przasnyskiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, warszawskiego i węgrowskiego. Po raz pierwszy na szlaku Festiwalu znalazł się późnogotycki Kościół pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej z początku XVI wieku, Kościół pw. św. Bartłomieja w Brzózie wybudowany w połowie XIX wieku oraz Fort Sokolnickiego w Warszawie, zabytek z XIX wieku. Poza tym odwiedzamy w tym roku: Przasnysz (Klasztor Ojców Pasjonistów), Górę Kalwarię (Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP), Sokołów Podlaski (Konkatedra), Węgrów (Bazylika Mniejsza), Kadzidło (Kościół pw. św. Ducha) oraz Szymanów (Kaplica przypałacowa Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek).

Kulminacją Festiwalu niewątpliwie będą pierwsze w historii dwóch ośrodków naszego regionu, Węgrowa
i Kadzidła, koncerty Chóru Filharmonii Narodowej w pełnym 90-osobowym składzie, pod dyrekcją Henryka Wojnarowskiego sprawującego od 36 lat kierownictwo artystyczne nad zespołem. W 2013 roku ten czołowy
Chór Rzeczypospolitej obchodził Jubileusz 60 -lecia działalności artystycznej. W programie koncertu pt. Chór Filharmonii Narodowej-Wielkie Dzieła, specjalnie przygotowywanego na nasz Festiwal, znajdą się
w pierwszej części - wybrane sakralne utwory polskich kompozytorów: Wacława z Szamotuł, Mikołaja Zieleńskiego, Henryka Mikołaja  Góreckiego, Józefa Świdra, a w drugiej słynne partie chóralne z oper Giuseppe Verdiego i Stanisława Moniuszki.

                                                                                           Małgorzata Kalicińska (MIK)
                                                                    Autor i Koordynator Festiwalu Mazowsze w Koronie

PROGRAM

Polska muzyka sakralna

Gaude Mater Polonia

Wacław z Szamotuł
Ego sum pastor bonus

Mikołaj Zieleński
Haec dies
O gloriosa Domina
Magnificat

Józef Świder
Czego chcesz od nas Panie

Henryk Mikołaj Górecki
Totus Tuus

Słynne chóry z oper

Giuseppe Verdi
Va, pensiero z opery Nabucco
Noi siamo zingarelle. Di Madride
z opery La Traviata

Stanisław Moniuszko
Mazur
z opery Straszny dwór

KOMENTARZ DO PROGRAMU KONCERTU

Nasza wiedza o muzycznym repertuarze polskiego renesansu i baroku jest niestety fragmentaryczna – dziejowe burze unicestwiły bezpowrotnie wiele źródeł, lecz te zachowane poświadczają niezwykle wysoki poziom muzyki w dawnej Rzeczypospolitej. Zaledwie kilka zachowanych utworów Wacława z Szamotuł pozwala postawić go w jednym szeregu
z największymi mistrzami XVI w., wydana zaś drukiem w Wenecji u progu kolejnego stulecia kolekcja Offertoria et Communiones Mikołaja Zieleńskiego (znamy jego utwory tylko z tego zbioru – nie zachowało się poza tym nic ze – z pewnością bogatej – twórczości prymasowskiego kapelmistrza...) poświadczają, że polscy muzycy i ich światli mecenasi byli
otwarci na nowy włoski styl, zwiastujący już epokę baroku.

Wielkim spadkobiercą dziedzictwa polskiej muzyki sakralnej był w XX w. Henryk Mikołaj Górecki – jego wypływające ze szczerej wiary motety, nowoczesne, lecz wielorako nawiązujące do dawnych tradycji, są nie tylko wdzięcznym repertuarem chórów, lecz także wciąż służą liturgii. W programie zabrzmi też dzieło twórcy zmarłego w roku 2014, Józefa Świdra, który większość swej kompozytorskiej uwagi poświęcał repertuarowi chóralnemu, dochodząc w jego tworzeniu do mistrzostwa. Potwierdzeniem kunsztu twórcy jest
popularność jego utworów wśród rodzimych zespołów, chętnie wykonujących efektowne
i wymagające chóralnej wirtuozerii kompozycje podczas konkursów i festiwali.

Wiele olśniewająco pięknych fragmentów chóralnych odnajdziemy na kartach oper,
w których przekazują głos bohatera zbiorowego, uświetniają imponujące finały itp.
Podczas koncertu usłyszymy wybrane, sławne chóry z dzieł Verdiego, a także opracowanie niezwykle popularnego Moniuszkowskiego Mazura ze Strasznego dworu, dzieła krzepiącego serca w czasach zaborów, dziś zaś nieodmiennie zachwycającego rozmachem stylizacji arcypolskiego tańca.
Piotr Maculewicz

CHÓR FILHARMONII NARODOWEJ

Chór Filharmonii Narodowej, fot. Dominik Skurzak

Chór Filharmonii Narodowej rozpoczął profesjonalną działalność artystyczną w 1953 roku pod kierunkiem Zbigniewa Soi. Kolejnymi kierownikami chóru byli: Roman Kuklewicz (1955-71), Jozef Bok (1971-74), Antoni Szaliński (1974-78). W roku 1978 kierownictwo objął Henryk Wojnarowski, który funkcję tę pełni do chwili obecnej.

Zespół koncertował w najważniejszych ośrodkach muzycznych Europy współpracując z wybitnymi orkiestrami, m.in. Berliner Philharmoniker (wrzesień 2013). Ważnymi wydarzeniami w historii Chóru był udział w spektaklach operowych w mediolańskiej La Scali, weneckim Teatro La Fenice i teatrach operowych w Pesaro, Palermo i Paryżu. Chór FN trzykrotnie brał udział w uroczystych koncertach organizowanych dla Jana Pawła II w Watykanie.

Zespołem dyrygowali wybitni polscy i zagraniczni mistrzowie batuty – Gary Bertini, Sergiu Comissiona, Henryk Czyż, Jacek Kaspszyk, Kazimierz Kord, Jan Krenz, Lorin Maazel, Jerzy Maksymiuk, Zubin Mehta, Grzegorz Nowak, Seiji Ozawa, Krzysztof Penderecki, Witold Rowicki, Jerzy Semkow, Giuseppe Sinopoli, Stanisław Skrowaczewski, Leopold Stokowski, Igor Strawiński, Stanisław Wisłocki, Antoni Wit, Bohdan Wodiczko.

Ogromny repertuar Chóru FN obejmuje ponad 150 dzieł oratoryjnych i utworów a cappella różnych epok – od średniowiecza do współczesności. Szczególne miejsce w repertuarze
Chóru zajmuje muzyka polska, a zwłaszcza twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Zespół wykonuje wszystkie jego dzieła oratoryjne i a cappella. Nagrania Chóru uzyskały sześciokrotnie nominacje do nagrody Grammy (5 nominacji za dzieła Pendereckiego, 1 za Szymanowskiego). Ponadto za nagranie kompletu Mszy Moniuszki nagrodzony został Fryderykiem (cz. I) oraz „Złotym Orfeuszem – Arturo Toscanini” francuskiej L’Academie du Disque Lyrique (cz. II).

 

fot. J. Wiśniewski fot. J. Wiśniewski fot. J. Wiśniewski

ORGANIZATOR FESTIWALU
Mazowiecki Instytut Kultury

WSPÓŁORGANIZATORZY KONCERTU:
Filharmonia Narodowa
Miasto Węgrów
Węgrowski Ośrodek Kultury
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Węgrowie

PARTNER
Skarbiec Mazowiecki

MWK