przejdź do treści

Koncert 6/178

Mazowsze w Koronie
18 października (ND) 17:00 | OPACTWO 
Kościół Pw. Wniebowzięcia NMP

Barokowe odcienie lutni

WYKONAWCY
LUTEDUO PLUS
Anna Kowalska – lutnia barokowa, gitara barokowa
Anton Birula – lutnia barokowa, teorba, słowo o muzyce
Alisa Birula – organy, lutnia

PROGRAM
Silvius Leopold Weiss (1687–1750) organy solo, 2 lutnie barokowe
Ouverture c-moll z manuskryptu drezdeńskiego (opracowanie na organy)
Sonata g-moll z manuskryptu drezdeńskiego 2 lutnie barokowe
Prelude – Allemande – Bouree – Gigue
Johann Sebastian Bach (1685–1750) 2 lutnie barokowe
Aria na strunie g BWV 1068
Preludium i fuga f-moll BWV 534
Esaias Reusner (16361679)  2 lutnie barokowe, organy
Passacaglia D-dur

Alessandro Piccinini (1566–1638) gitara barokowa, teorba
Ciacona in partite variate
Gaspar Sanz (1640–1710) gitara barokowa, teorba
Canarios
Antonio Vivaldi (1678–1741) gitara barokowa, teorba, organy
Concerto D-dur RV 93
Allegro – Largo – Allegro

Johann Sebastian Bach gitara barokowa, teorba, organy
Badinerie

O PROGRAMIE KONCERTU

Na koncercie zabrzmi muzyka na duet lutni, duet gitary barokowej i teorby, na trio lutni barokowych i organów oraz trio gitary barokowej, teorby i organów.
Od dawna pracujemy nad różnymi formami muzyki na duet instrumentów szarpanych, przede wszystkim na lutnie barokowe, a także gitarę barokową i teorbę.
Ostatnio, jako kulminacja naszej działalności, powstał zespół LUTEDUO PLUS. Jest to na pewno pierwszy projekt w historii lutni i gitary, który oprócz muzyki na instrumenty szarpane prezentuje niezwykłe połączenia tych instrumentów z organami.
Lutnia zawsze była źródłem inspiracji dla wielu kompozytorów. Zafascynowany jej brzmieniem był także Jan Sebastian Bach – stworzył piękne suity lutniowe. Sam mistrz posiadał dwie lutnie barokowe słynnego lutnika J.C. Hoffmanna, a niejeden z uczniów Bacha też potrafił grać na lutni.
Tradycja transkrypcji towarzyszyła lutni od początku jej istnienia. Na duet lutni były opracowywane utwory religijne, czasem nawet chóralne. Opracowanie Arii D-dur na dwie lutnie jest naszym nawiązaniem do tej szlachetnej tradycji.
Największy lutnista wszech czasów, urodzony w Grodkowie, Silvius Leopold Weiss zostawił po sobie zadziwiająco romantyczne utwory na lutnię barokową. Duety wykonywane w programie są autorską wersją Anny Kowalskiej wzorowaną na zasadach kompozycji twórcy. S.L. Weiss niewątpliwie przyjaźnił się z J.S. Bachem, dobrze znał jego kompozycje, a gra lutnisty była często porównywana do brzmienia organów. Z tego powodu postanowiliśmy włączyć do programu utwór lutniowy wykonany na organach przez Alisę Birulę, która jest pierwszą i jedyną organistką na świecie realizującą utwory S.L. Weissa w ten sposób. Passacaglia Esaiasa Reusnera (ur. w Lwówku Śląskim) została opracowana na trio: lutnie barokowe i organy jako fantazja-marzenie o lutni, która przeżyła do 20 wieku. Jest ciekawą kompilacją zawierającą cytaty z utworów Bacha, Rachmaninowa i Chopina.
Gitara barokowa i teorba były pierwotnie uznane za idealne instrumenty akompaniujące. W parze często używano ich do wykonywania basso continuo. Umiejętność realizacji takiego akompaniamentu i zdolności improwizacyjne, które posiadali muzycy tamtych czasów, były urodzajną glebą dla sztuki wspólnego muzykowania.
Pracując nad muzyką Alessandro Piccininiego oraz Gaspara Sanza, próbowaliśmy odtworzyć spontaniczną atmosferę muzykowania, które było codzienną praktyką w epoce baroku.
Poza muzyką oryginalnie stworzoną na te instrumenty postanowiliśmy wykorzystać możliwości, które daje nam technologia, więc połączyliśmy gitarę i teorbę z brzmieniem organowym w słynnym Koncercie D-dur Antonio Vivaldiego.

Anton Birula

LUTEDUO PLUS

LUTEDUO – Anna i Anton pragną zwrócić uwagę w swojej artystycznej działalności na zapomniany repertuar komponowany na dwie lutnie barokowe. Muzycy zafascynowani utworami powstałymi u schyłku historii lutni, chcą dziś popularyzować tę interesującą muzykę. Ich projekt Baroque Insight, ukazujący kontrastujące style różnych kultur, prowadzi przez uroczyste kompozycje wspaniałych włoskich lutnistów. Kolejny projekt Lute Duo poświęcony jest muzyce J.S. Bacha – jego dziełom na lutnię solo oraz transkrypcjom lutniowym kompozycji skrzypcowych, wiolonczelowych i innych. Ostatni wyjątkowy swój program duet lutniowy poświęcił rekonstrukcjom oraz aranżacjom duetów S.L. Weissa na 13-chórowe lutnie barokowe. W roku 2017, w ramach festiwalu FCCH Early Music Season w Pekinie i Wuhan (Chiny), Anna i Anton rozpoczęli realizację pierwszego w historii lutni programu Bach meets Weiss, składającego się z wyłącznie z duetów Silviusa Leopolda Weissa i Johanna Sebastiana Bacha. LUTEDUO z powodzeniem prezentowało swoje koncertowe projekty na międzynarodowych festiwalach muzycznych w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chinach, Chorwacji, Czechach, Estonii, Francji, Finlandii, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, Holandii, Mołdawii, Polsce, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, na Ukrainie i we Włoszech.

ANNA KOWALSKA studiowała grę na lutni u prof. Toyohiko Satoh, Nigela Northa i Joachima Helda w Królewskim Konserwatorium w Hadze. Zanim zajęła się instrumentami historycznymi, odebrała profesjonalne wykształcenie w zakresie gry na gitarze klasycznej. Muzyczne zainteresowania Anny sięgają daleko poza świat muzyki dawnej. Ojciec, amatorsko, ale bardzo dobrze, grał na akordeonie i zawsze wspierał wszystkie zainteresowania muzyczne córki. Rodzice byli często pierwszymi osobami, od których dowiadywała się o różnych gatunkach muzyki klasycznej czy popularnej. Zaznajomili Annę m.in. z tradycyjną muzyką celtycką, dzięki temu granie na koncertynie angielskiej i skrzypcach jest jej pasją, którą łączy z miłością do lutni i instrumentów szarpanych. Anna  prowadzi klasę lutni w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

ANTON BIRULA rozpoczął swoją edukację muzyczną na fortepianie oraz gitarze, a na początku lat 90. ukończył również studia fotograficzne, specjalizując się w fotografii artystycznej. Praca nad zdjęciami w ciemni była okazją, aby przesłuchać ogromną ilość muzyki, zwłaszcza nagrań z dziedziny wykonawstwa historycznie poinformowanego. Sprawiło to, że Anton zainteresował się muzyką dawną, a przede wszystkim utworami lutniowymi Silviusa Leopolda Weissa oraz Johanna Sebastiana Bacha. Ta fascynacja zaprowadziła go do Holandii oraz Niemiec, gdzie studiował grę na lutni u prof. Toyohiko Satoh w Królewskim Konserwatorium w Hadze oraz u prof. Konrada Junghaenela w Hochschule für Musik w Kolonii. Szczególnie zainteresowały go transkrypcje na lutnię barokową solowych utworów skrzypcowych i wiolonczelowych J.S. Bacha.
Anton Birula prowadzi klasę lutni w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

ALISA BIRULA jest uczennicą  klasy I liceum  ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, w klasie organów prof. Emilii Dziubińskiej. Doskonaliła umiejętności podczas lekcji i warsztatów u Piotra Rachonia, Vincnta Dubois i Johana Vexo oraz Ennio Cominetti.
W roku 2018 w Grodkowie jako pierwsza w historii wykonała utwory wielkiego mistrza lutni Silviusa Leopolda Weiss’a  na organach, w rocznicę urodzin kompozytora. Uczy się również gry na lutni u lutnistki Klaudyny Żołnierek. Uczestniczy w koncertach LUTEDUO na lutni sopranowej. W roku 2014 rozpoczęła naukę gry również na lutni barokowej. Dużą pasję Alisy, oprócz muzyki barokowej (najbardziej J.S. Bach i D. Buxtehude), stanowi francuska muzyka romantyczna, a w szczególności twórczość Césara Francka i Louis Vierne’a.

Małgorzata Ewa Kalicińska/MIK
Autor i Koordynator Festiwalu Mazowsze w Koronie

Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu

 

Koordynator: Małgorzata Kalicińska m.kalicinska@ mik.waw.pl
tel. 601 663 921, 22 58 64 227

Organizator festiwalu:
MazowieckiInstytut Kultury

Współorganizatorzy koncertu w Opactwie:
Powiat Kozienicki
Parafia Wniebowzięcia NMP w Opactwie

Partnerzy medialni:
Telewizja „Nasz Powiat”
Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”