przejdź do treści

Koncert 3 /175

27 września (ND)  godz. 20:00 | MŁOCHÓW
Zespół Pałacowo-Parkowy
Kościół Pw. Św. Michała Archanioła 
(dawna pałacowa oranżeria, zabytek architektury z początku  XIX wieku)
ul. ks. B. Markiewicza 10     
Powiat Pruszkowski, Gmina Nadarzyn

Mazowsze w Koronie
Muzyczne Wieczory w zabytkach architektury mazowieckiej
Edycja XVII
Koncert 3 /175

Barokowe odcienie lutni

WYKONAWCY
LUTEDUO PLUS
Anna Kowalska – lutnia barokowa, gitara barokowa
Anton Birula – lutnia barokowa, teorba, słowo o muzyce
Alisa Birula – organy, lutnia

PROGRAM
Silvius Leopold Weiss (1687-1750) organy solo
Ouverture c-moll z manuskryptu drezdeńskiego (opracowanie na organy)

Sonata g-moll z manuskryptu drezdeńskiego 2 lutnie barokowe
Prelude – Allemande – Bouree – Gigue

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 2 lutnie barokowe
Aria na strunie g BWV 1068
Preludium i fuga f-moll BWV 534

Esaias Reusner (1636-1679) 2 lutnie, organy
Passacaglia D-dur

Alessandro Piccinini (1566-1638) gitara barokowa, teorba
Ciacona in partite variate

Gaspar Sanz (1640-1710) gitara barokowa, teorba
Canarios

Antonio Vivaldi (1678-1741) gitara barokowa, teorba, organy
Concerto D-dur RV 93
Allegro – Largo – Allegro

Johann Sebastian Bach gitara, barokowa, teorba, organy
Badinerie

O PROGRAMIE KONCERTU

Na koncercie zabrzmi muzyka na duet lutni, duet gitary barokowej i teorby, na trio lutni barokowych i organów oraz trio gitary barokowej, teorby i organów.

Od dawna pracujemy nad różnymi formami muzyki na duet instrumentów szarpanych. Przede wszystkim na lutnie barokowe, a także gitarę barokową i teorbę. Ostatnio, jako kulminacja naszej działalności, powstał zespół LUTEDUO PLUS. To jest na pewno pierwszy projekt w historii lutni i gitary, który oprócz muzyki na instrumenty szarpane zawiera niezwykłe połączenia tych instrumentów z organami.

Lutnia zawsze była źródłem inspiracji dla wielu kompozytorów. Zafascynowany jej brzmieniem był też Jan Sebastian Bach – stworzył piękne suity lutniowe. Sam mistrz posiadał dwie lutnie barokowe słynnego lutnika J.C. Hoffmanna, a niejeden z uczniów Bacha też potrafił grać na lutni.

Tradycja transkrypcji towarzyszyła lutni od początku jej istnienia. Na duet lutni były opracowywane utwory religijne, czasem nawet chóralne. Opracowanie Arii D-dur na dwie lutnie jest naszym nawiązaniem do tej szlachetnej tradycji.

Największy lutnista wszech czasów, urodzony w Grodkowie, Silvius Leopold Weiss zostawił po sobie zadziwiająco romantyczne utwory na lutnię barokową. Duety wykonywane w programie są autorską wersją Anny Kowalskiej, wzorowaną na zasadach kompozycji twórcy. S.L. Weiss niewątpliwie przyjaźnił się z J.S. Bachem, dobrze znał jego kompozycje, a gra lutnisty była często porównywana do brzmienia organów. Z tego powodu postanowiliśmy włączyć do programu utwór lutniowy wykonany na organach przez Alisę Birulę, która jest pierwszą i jedyną organistką na świecie realizującą utwory S.L. Weissa w ten sposób. „Passacaglia" Esaiasa Reusnera (ur. w Lwówku Śląskim) została opracowana na trio: lutnie barokowe i organy jako fantazja-marzenie o lutni, która przeżyła do 20 wieku. Jest ciekawą kompilacją zawierającą cytaty z utworów Bacha, Rachmaninowa i Chopina.

Gitara barokowa i teorba były pierwotnie uznane za idealne instrumenty akompaniujące. W parze często używane były do wykonywania basso continuo. Umiejętność realizacji takiego akompaniamentu i zdolności improwizacyjne, które posiadali muzycy tamtych czasów, były urodzajną glebą dla sztuki wspólnego muzykowania.
Pracując nad muzyką Alessandro Piccininiego oraz Gaspara Sanza próbowaliśmy odtworzyć spontaniczną atmosferę muzykowania, które było codzienną praktyką w epoce baroku.

Poza muzyką oryginalnie stworzoną na te instrumenty postanowiliśmy wykorzystać możliwości, które daje nam technologia, więc połączyliśmy gitarę i teorbę z brzmieniem organowym w słynnym koncercie Antonio Vivaldiego D-dur.

Anton Birula

LUTEDUO PLUS

LOGOLUTEDUO Anna i Anton pragną zwrócić uwagę w swojej artystycznej działalności na zapomniany repertuar komponowany na dwie lutnie barokowe. Muzycy zafascynowani utworami powstałymi u schyłku historii lutni, chcą dziś popularyzować tę interesującą muzykę. Ukazujący kontrastujące style różnych kultur ich projekt Baroque Insight prowadzi przez uroczyste kompozycje wspaniałych włoskich lutnistów. Kolejny projekt LUTEDUO poświęcony jest muzyce J.S. Bacha – jego dziełom na lutnię solo oraz transkrypcjom lutniowym kompozycji skrzypcowych, wiolonczelowych i innych. Ostatni wyjątkowy swój program duet lutniowy poświęcił rekonstrukcjom oraz aranżacjom duetów S.L. Weissa na 13-chórowe lutnie barokowe. W roku 2017, w ramach festiwalu FCCH Early Music Season w Pekinie i Wuhan (Chiny), Anna i Anton rozpoczęli realizację pierwszego w historii lutni programu Bach meets Weiss, składającego się z wyłącznie z duetów Silviusa Leopolda Weissa i Johanna Sebastiana Bacha. LUTEDUO z powodzeniem prezentowało swoje koncertowe projekty na międzynarodowych festiwalach muzycznych w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chinach, Chorwacji, Czechach, Estonii, Francji, Finlandii, na Litwie, Łotwie, Niemczech, Holandii, Mołdawii, Polsce, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Ukrainie i we Włoszech.

Anna  Anton from booklet

ANNA KOWALSKA studiowała lutnię u prof. Toyohiko Satoh, Nigela North’a i Joachima Helda w Królewskim Konserwatorium w Hadze. Zanim zajęła się instrumentami historycznymi odebrała profesjonalne wykształcenie w zakresie gry na gitarze klasycznej. Muzyczne zainteresowania Anny sięgają daleko poza świat muzyki dawnej. Ojciec, amatorsko, ale bardzo dobrze grał na akordeonie i zawsze wspierał wszystkie zainteresowania muzyczne córki. Rodzice byli często pierwszymi osobami, od których dowiadywała się o różnych gatunkach muzyki klasycznej czy popularnej. Zaznajomili Annę m.in. z tradycyjną muzyką celtycką, dzięki temu granie na koncertynie angielskiej i skrzypcach jest jej pasją, którą łączy z miłością do lutni i instrumentów szarpanych. Anna prowadzi klasę lutni w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

ANTON BIRULA rozpoczął swoją edukację muzyczną na fortepianie oraz gitarze, a na początku lat 90. ukończył również studia fotograficzne specjalizując się w fotografii artystycznej. Praca nad zdjęciami w ciemni była okazją, aby przesłuchać ogromną ilość muzyki, zwłaszcza nagrań z dziedziny wykonawstwa historycznie poinformowanego. Sprawiło to, że Anton zainteresował się muzyką dawną, a przede wszystkim utworami lutniowymi Silviusa Leopolda Weissa oraz Johanna Sebastiana Bacha. Ta fascynacja zaprowadziła go do Holandii oraz Niemiec, gdzie studiował lutnię u prof. Toyohiko Satoh w Królewskim Konserwatorium w Hadze oraz u prof. Konrada Junghaenela w Hochschule für Musik w Kolonii. Szczególnie zainteresowały go transkrypcje na lutnię barokową solowych utworów skrzypcowych i wiolonczelowych J.S. Bacha. Anton Birula prowadzi klasę lutni w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

 

DSC06341

ALISA BIRULA jest uczennicą klasy I liceum ZPSM Nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, w klasie organów prof. Emilii Dziubińskiej. Doskonaliła umiejętności podczas lekcji i warsztatów u Piotra Rachonia, Vincenta Dubois i Johana Vexo, Ennio Cominetti. W roku 2018 w Grodkowie jako pierwsza w historii wykonała utwory wielkiego mistrza lutni Silviusa Leopolda Weiss’a na organach, w rocznicę urodzin kompozytora. Uczy się również gry na lutni u lutnistki Klaudyny Żołnierek. Uczestniczy w koncertach LUTEDUO na lutni sopranowej. W roku 2014 rozpoczęła naukę gry również na lutni barokowej. Dużą pasję Alisy, oprócz muzyki barokowej (najbardziej J.S. Bach i D. Buxtehude), stanowi francuska muzyka romantyczna, a w szczególności twórczość Césara Francka i Louis Vierne’a.

Koordynator z MIK: Małgorzata Kalicińska, e-mail: m.kalicinska@ mik.waw.pl
tel. 601 663 921, 22 58 64 227

Organizator Festiwalu:
Mazowiecki Instytut Kultury

Współorganizatorzy koncertu: 
Nadarzyński Ośrodek Kultury
Michalici. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła-Młochów

PARTNER
Gmina Nadarzyn

Wstęp wolny