przejdź do treści

KONCERT VII (151.)

KANTY POLSKIE I RUSKIE
Niedziela, 24 września 2017 roku, godzina 16:30

KOZIENICE, KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA
POWIAT KOZIENICKI, MIASTO KOZIENICE

 

 

WYKONAWCY
ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ CAMERATA CRACOVIA  
w składzie:
MARTA TRYBULEC – sopran
ADRIANNA BUJAK – sopran
PIOTR SZEWCZYK – tenor
JUSTYNA  MŁYNARCZYK – gamba
DMYTRO HUBJAK (Ukraina) – bandura, bas
IRENEUSZ TRYBULEC – lutnia, kierownictwo artystyczne, słowo o muzyce

PROGRAM:
Nie wiem, ach nie wiem, przyczyna czyja
Nakłoń o Europo, nakłoń uszy swoje
Kędykolwiek teraz jesteś na tym marnym świecie
Psalm 137 (Siedząc po niskich brzegach)
Psalm 148 (Duchy próżne śmiertelności)
Lubo kiedy złoty Febus wynika z morza
Psalm 43 (Niewinność Panie moję)
Już precz jadę, mostem się kładę
Pieśń o śmierci
Duma kozackaja
Biezmiernaja liubow
Ach Ukrainenko, bidna godynenka
Iszow kozak z Ukrainy

Na koncert Festiwalu Mazowsze w Koronie w Kozienicach w 2017 roku przygotowujemy wieczór muzyki dawnej. Zaprosiliśmy artystów z Krakowa i Tarnopola na Ukrainie, którzy opracowali bardzo oryginalny program koncertu pt. Kanty polskie i ruskie, złożony z utworów autorstwa anonimowych twórców zapisanych w XVII i XVIII wieku i przechowywanych w bibliotekach w Moskwie oraz St. Petersburgu. Najstarszy zapis pochodzi z roku 1676. To będzie kolejna już nasza wizyta w Kościele św. Krzyża w Kozienicach.
Ireneusz Trybulec twórca Zespołu Muzyki Dawnej Camerata Cracovia napisał
o programie:

Główny trzon programu stanowią odszukane w Rosji pieśni staropolskie, śpiewane przez Rosjan w XVII wieku po polsku i zapisane w ich śpiewnikach kantów pomiędzy pieśniami rosyjskimi, z muzyką na 3 głosy i tekstami zanotowanymi cyrylicą. Ich odkrycie jest swego rodzaju sensacją muzyczną i kulturową (pieśni jest blisko 200), bowiem są to najczęściej nieznane utwory, z tekstami zarówno religijnymi jak i świeckimi - m.in. znajdują się psalmy w przekładzie Jana Kochanowskiego oraz unikatowe pieśni historyczne. Rozpowszechnienie się w Rosji polskiego repertuaru świadczy o mocnych kontaktach kulturalnych między Rusią i Polską w XVII i na pocz. XVIII wieku oraz o wzajemnym przenikaniu się kultur tych dwu narodów. Program koncertu wzbogacają XVIII-wieczne kanty rosyjskie a także nieznane kanty ukraińskie rozpowszechnione w dawnej Polsce, pochodzące z nieistniejącego już dzisiaj rękopisu Dominika Rudnickiego, który spłonął w Warszawie w 1944 roku.


CAMERATA CRACOVIA jest jednym z najdłużej działających zespołów muzyki dawnej związanych z Krakowem. Powstała w 1987 roku jako formacja założona przez lutnistę Ireneusza Trybulca. Zespół wykonuje muzykę renesansu i baroku na dawnych instrumentach, koncertując w różnych składach uzależnionych od potrzeb repertuarowych. Istotną pozycję w programach zespołu stanowi mało znana i niepublikowana dawna muzyka polska oraz muzyka innych krajów słowiańskich z tego okresu, a także twórczość dokumentująca powiązania w tej dziedzinie między Polską i różnymi krajami Europy. W roku 2012 odbył się w Pałacu Żeleńskich w Grodkowicach koncert z okazji 25-lecia działalności zespołu Camerata Cracovia. Specjalny gość naszego koncertu wybitny ukraiński bandurzysta Dmytro Hubjak, ukończył Lwowską Akademię Muzyczną. Gra na dwóch typach bandury: kijowskiej i charkowskiej. Jest docentem Narodowego Uniwersytetu w Tarnopolu i artystą miejscowego teatru. Najnowszą płytą zespołu jest nagrany w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego album CD Kanty polskie i ruskie (Dux 2014), dokumentujący odkrycie w rękopisach rosyjskich nieznanych pieśni staropolskich.

 

ORGANIZATOTOR  FESTIWALU:
Mazowiecki Instytut Kultury

WSPÓŁORGANIZATORZY KONCERTU W KOZIENICACH:
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża

PARTNERZY:
Lokalna Organizacja Turystyczna „Skarbiec Mazowiecki”