przejdź do treści

KONCERT VI

RZYMSKIE ŚPIEWY MSZALNE Z X WIEKU
Piątek, 16 września 2016 roku, godzina 18.00
MYSZYNIEC, BAZYLIKA MN. PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
(zabytek architektury z początku XX wieku)
POWIAT OSTROŁĘCKI, GMINA MYSZYNIEC

Koncert szósty (138.)

Rzymskie śpiewy mszalne z X wieku

WYKONAWCY:

Zespół Wokalny  BORNUS CONSORT
pod kierunkiem artystycznym Marcina Bornus-Szczycińskiego

Robert Lawaty
Robert Pożarski
Paweł Szczyciński
Marcin Bornus-Szczyciński
Mirosław Borczyński
Stanisław Szczyciński

Marcin Bornus-Szczyciński – słowo o muzyce

PROGRAM
IntroitusDa pacem (0bdarz pokojem, Panie)
Codex Einsiedeln Ms 121, rok ok. 960-970

Kyrie – trop Pater cuncta qui gubernas (Ojcze, który wszystkim władasz)
Codex Benevento Ms 34 XI-XII w.

Gloria Msza XIIPater cuncta
Graduale Romanum

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
(I Kor 15,35-37.42-49)

Graduale Anno C – Domine refugium (Panie, schronieniem)
Codex St. Gallen Ms 359
, rok ok. 922-925

Alleluia. Timebunt gentes (Ulękną się narody)
Graduale Romanum

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
(Łk 8,4-15)

OffertoriumSanctificavit Moyses (Uświęcił Mojżesz)
Codex Einsiedeln Ms 121

Sanctus XII
Graduale Romanum

Agnus Dei XII
Graduale Romanum

CommunioDico vobis, gaudium est (Powiadam wam, radość powstaje)
Codex Einsiedeln Ms 121

Benedicamus Domino
franciszkańskie 2-głosowe organum XII/XIII w. z klasztoru PP.Klarysek w Starym Sączu

HymnBoga Rodzica
wg Parthenomelica Bartoszewskiego, wraz z sekwencją Narodził się nam
Wilno 1610, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

W 2016 roku obchodzimy w kraju uroczyście 1050. rocznicę Chrztu Polski. Przyjmuje się, że Mieszko I przyjął chrzest w 966 roku i tym wydarzeniem rozpoczął chrystianizację ziem polskich.

Podczas koncertu w Bazylice Mniejszej w Myszyńcu usłyszymy muzykę sprzed 1000 lat, należącą do tradycji rzymskiej. Pochodzi ona w większości z dwóch najstarszych rękopisów muzycznych zachowanych w Europie. Są to Codex Einsiedeln Ms 121, datowany na lata 960-970 oraz Codex St. Gallen Ms 359, powstały w latach 922-925. Zanotowano wówczas po raz pierwszy, funkcjonujący od wieków śpiew chorałowy. Nie stworzono więc niczego nowego, a jedynie dokonano próby opisu tego, co istniało w tradycji ustnej. Oba dzieła powstały w nieodległych od siebie klasztorach, obecnie znajdujących się na terytorium Szwajcarii. Marcin Bornus – Szczyciński, wielki znawca i pasjonat muzyki średniowiecznej Europy, wybrał na koncert w Myszyńcu mszalne części zmienne (proprium) i stałe (ordinarium), jakie przewidział Kościół Rzymskokatolicki na ten dzień. Niektóre ze śpiewów zmiennych zaśpiewa zespół Bornus Consort w języku polskim. Stosowanie w śpiewie liturgicznym języka zrozumiałego dla wiernych należy do ścisłej i najwcześniejszej tradycji chrześcijaństwa. Usłyszymy śpiewy mszalne rozpoczynającej się o piątkowym zachodzie słońca, po Nieszporach, celebracji soboty XXIII tygodnia Okresu Zwykłego. W programie uwzględniono wymogi cyklu czytań mszalnych i propriów, dostosowując je do aktualnego roku liturgicznego C.

Chorał - napisał Marcin Bornus-Szczyciński - nie został w swojej zasadniczej postaci skomponowany do tekstu łacińskiego. Jest on kontynuacją tradycyjnego, o wiele starszego śpiewu, pochodzącego z dawnych kultur, także przedchrześcijańskich. Melodia chorału może liczyć sobie nawet wiele tysięcy lat i przechodzić przez znaczną ilość języków i kultur. To ona jest nośnikiem tradycji a nie użyty język.

Zapraszam Państwa do odbycia z nami tej niezwykłej podróży w czasie. Myślę, że nikogo ze słuchaczy nie zdziwi zatem oświetlenie myszynieckiej świątyni, gdzie zabrzmi chorał gregoriański, jedynie blaskiem kilkudziesięciu świec.

                                                                    Małgorzata Ewa Kalicińska (MIK)
                                                        Autor i Koordynator Festiwalu Mazowsze w Koronie

Mazowsze w Koronie Mazowsze w Koronie Mazowsze w Koronie Mazowsze w Koronie Mazowsze w Koronie Mazowsze w Koronie Mazowsze w Koronie Mazowsze w Koronie Mazowsze w Koronie Mazowsze w Koronie Mazowsze w Koronie Mazowsze w Koronie Mazowsze w Koronie Mazowsze w Koronie

ORGANIZATOR FESTIWALU
Mazowiecki Instytut Kultury


WSPÓŁORGANIZATORZY KONCERTU:
Urząd Miejski w Myszyńcu
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Powiat Ostrołęcki
Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu

PATRONI MEDIALNI:
Gość Niedzielny
Radio Warszawa
TVP3 Warszawa

PARTNER
Skarbiec Mazowiecki – Lokalna Organizacja Turystyczna

 

Podglad Plakat