przejdź do treści

KONCERT V

SkrzeszewRZYMSKIE ŚPIEWY MSZALNE Z X WIEKU
Piątek, 9 września 2016 roku, godzina 19.04
SKRZESZEW, KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA
(zabytek architektury z XVIII wieku)
POWIAT SOKOŁOWSKI, GMINA REPKI

Koncert piąty (137.)

RZYMSKIE ŚPIEWY MSZALNE X WIEKU

WYKONAWCY


fot.M.E.KalicinskaZespół Wokalny
BORNUS CONSORT
pod kierunkiem artystycznym Marcina Bornus-Szczycińskiego:

Robert Lawaty
Robert Pożarski
Paweł Szczyciński
Marcin Bornus-Szczyciński
Mirosław Borczyński
Stanisław Szczyciński

Marcin Bornus-Szczyciński – słowo o muzyce

 

PROGRAM

Introitus Iustus es Domine (Sprawiedliwyś jest Panie)
Codex Einsiedeln Ms 121, rok ok. 960-970

Kyrie – trop Pater cuncta qui gubernas (Ojcze, który wszystkim władasz)
Codex Benevento Ms 34 XI-XII w.

Gloria Msza XII – Pater cuncta 
Graduale Romanum

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
(I Kor 10,14-22))

Graduale Anno CDomine refugium (Panie, schronieniem)
Codex St. Gallen Ms 359, rok ok. 922-925

Alleluia. Domine exaudi (Panie wysłuchaj)
Codex Einsiedeln Ms 121

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
(Łk 6,43-49

OffertoriumOravi ad Dominum (Modliłem się do Pana)
Codex Einsiedeln
Ms 121

Sanctus XII
Graduale Romanum

Agnus Dei XII
Graduale Romanum

Communio Vovete et reddite (Złóżcie śluby i wypełnijcie je)
Codex Einsiedeln
Ms 121

Benedicamus Domino
franciszkańskie 2-głosowe organum XII/XIII w. z klasztoru PP. Klarysek w Starym Sączu

HymnBoga Rodzica wg Parthenomelica Bartoszewskiego, wraz z sekwencją Narodził się nam
Wilno 1610, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

 

Piąty Wieczór Muzyczny Festiwalu Mazowsze w Koronie, a 137. koncert projektu realizowanego od 2001 roku na Mazowszu, zaplanowaliśmy po raz pierwszy w historycznym kościele we wsi Skrzeszew pod Sokołowem Podlaskim. Podczas koncertu usłyszymy muzykę sprzed 1000 lat należącą do tradycji rzymskiej. Pochodzi ona w większości z dwóch najstarszych rękopisów muzycznych zachowanych
w Europie. Są to Codex Einsiedeln Ms 121 datowany na lata 960-970 oraz Codex St. Gallen Ms 359 powstały w latach 922-925. Zanotowano wówczas, po raz pierwszy, funkcjonujący od wieków śpiew chorałowy. Nie stworzono więc niczego nowego, a jedynie dokonano próby opisu tego, co istniało w tradycji ustnej. Oba dzieła powstały w nieodległych od siebie klasztorach obecnie znajdujących się na terytorium Szwajcarii.

Marcin Bornus – Szczyciński, wielki znawca i pasjonat muzyki średniowiecznej Europy, wybrał na koncert w Skrzeszewie mszalne części zmienne (proprium) i stałe (ordinarium), jakie przewidział Kościół Rzymskokatolicki na piątek 9 września 2016 roku. 
Usłyszymy śpiewy mszalne rozpoczynającej się o piątkowym zachodzie słońca, po Nieszporach, celebracji soboty XXIII tygodnia Okresu Zwykłego.
W programie uwzględniono wymogi cyklu czytań mszalnych i propriów, dostosowując je do aktualnego roku liturgicznego C. Chorał, jak napisał Marcin Bornus-Szczyciński, nie został w swojej zasadniczej postaci skomponowany do tekstu łacińskiego. Jest on kontynuacją tradycyjnego, o wiele starszego śpiewu, pochodzącego ze starszych kultur, także przedchrześcijańskich. Melodia chorału może liczyć sobie nawet wiele tysięcy lat i przechodzić przez znaczną ilość języków i kultur. To ona jest nośnikiem tradycji a nie użyty język.

Zapraszam Państwa do odbycia z nami, po zachodzie słońca,  niezwykłej podróży w czasie.
Myślę, że nikogo ze słuchaczy nie zdziwi zatem oświetlenie skrzeszewskiego kościoła, gdzie zabrzmi chorał gregoriański, jedynie blaskiem kilkudziesięciu świec.

                                                                               Małgorzata Ewa Kalicińska /MIK
                                                             Autor i Koordynator Festiwalu Mazowsze w Koronie

 

ORGANIZATOR FESTIWALU
Mazowiecki Instytut Kultury

WSPÓŁORGANIZATORZY KONCERTU:
Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski
Sokołowski Ośrodek Kultury
Wójt Gminy Repki
Gmina Repki
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Skrzeszewie

PATRONI MEDIALNI:
Gość Niedzielny
Radio Warszawa
TVP3 Warszawa
TV WSCHÓD
Wieści Sokołowskie

PARTNER
Skarbiec Mazowiecki – Lokalna Organizacja Turystyczna

Podglad Plakat