przejdź do treści

Koncert III

DSC 0431 fot.M.KalicinskaO LUMEN ECCLESIAE
Koncert chorału dominikańskiego z XIII wieku

Czwartek, 11 września 2014 roku, zachód słońca,  godzina 19.05
PRZASNYSZ, SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI (Klasztor OO.Pasjonistów)
(zabytek architektury z przełomu XVI i XVII wieku)
POWIAT PRZASNYSKI, MIASTO PRZASNYSZ


SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Kościół Klasztorny Ojców Pasjonistów w Przasnyszu, gdzie znajduje się piękna kaplica z obrazem nieznanego autora Najświętszej Maryi Panny i będąca miejscem kultu maryjnego od ponad czterystu lat, został ufundowany w XVI wieku dla Zakonu Bernardynów przez chorążego ciechanowskiego Pawła Kostkę, brata Świętego Stanisława Kostki, dworzanina Królów Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. Budowa tego cennego obecnie sakralnego zabytku architektury gotyckiej na Mazowszu została ukończona w XVII wieku. Obok jednonawowego murowanego kościoła stanęła wieża oraz przyległe zabudowania klasztorne. Ojcowie Bernardyni przebywali tutaj do roku 1864. Po powstaniu styczniowym zmuszono ich do opuszczenia Przasnysza. W 1923 r. kościół i klasztor otrzymało Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa – Pasjonistów. Podczas II wojny światowej Niemcy urządzili w zabudowaniach klasztornych spichlerz, szpital oraz więzienie.

1 1 1

 

WYKONAWCY

Zespół wokalny
BORNUS CONSORT
pod kier. art. Marcina Bornus-Szczycińskiego

Igor Pogorzelski – słowo o muzyce

PROGRAM

Msza na św. Dominika

wg Prototypu Antyfonarza z klasztoru św. Sabiny w Rzymie
z 1254 roku oraz traktatu De Musica Hieronima z Moraw z 1270 roku

Officium - In medio Ecclesiae

Kyrie

Gloria

Responsorium - Os justi

Alleluia. Pie pater

Offertorium - Desiderium

Sanctus

Agnus Dei

Communio - Fidelis servus

Benedicamus Domino

Salve Regina

O lumen Ecclesiae

 

ORGANIZATOR FESTIWALU

Mazowiecki Instytut Kultury

WSPÓŁORGANIZATORZY KONCERTU

Miasto Przasnysz
Powiat Przasnyski
Klasztor Ojców Pasjonistów w Przasnyszu

Koncert jest powiazany z projektami:
Powiat Przasnyski - Stolica Kultury Mazowsza 2014
Festiwal Fabryka Światła Przasnysz 2014

ZESPÓŁ WOKALNY BORNUS CONSORT

Bornus ConsortPrzed wieloma laty, śpiewacy Bornus Consort, jako pierwsi w Polsce, podjęli próbę historycznej rekonstrukcji brzmienia dawnego zespołu wokalnego, według najlepszej wiedzy historycznej, wzbogaconej o własne badania nad traktatami, muzycznymi zapisami rękopiśmiennymi i starodrukami. Pionierskie wykonania polskiej muzyki przełomu XVI i XVII wieku weszły dziś do kanonu polskiej fonografii.

Zainteresowania Bornus Consort stopniowo ewoluowały w kierunku muzyki wcześniejszej. Pierwszym znaczącym przedsięwzięciem w muzyce średniowiecznej było wystawienie w Teatrze Wielkim w Warszawie w 1984 roku XIII-wiecznego dramatu liturgicznego Ludus Danielis. Spektakl ten, grany stukrotnie w całej Europie, był początkiem intensywnych poszukiwań w tej dziedzinie. Dziś zespół zajmuje się głównie monodią liturgiczną XIII stulecia. Pogłębiona praca nad średniowiecznymi technikami wokalnymi, studia nad modalnością, czyli zapomnianą w kulturze zachodniej sztuką śpiewu jednogłosowego, ścisła współpraca ze śpiewakami tradycyjnymi, poznawanie żywych tradycyjnych liturgii i sposobów ich śpiewania, ukazało śpiewakom zupełnie nową perspektywę podejścia do sztuki wokalnej w ogólności. Bogatsi w te doświadczenia, powracają niekiedy do wielogłosowej muzyki późniejszej, uzyskując z reguły nowy i wciąż zaskakujący kształt dzieł.

Zespół Bornus Consort tworzą :
Robert Lawaty
Robert Pożarski
Paweł Szczyciński
Marcin Bornus-Szczyciński
Mirosław Borczyński
Stanisław Szczyciński

 

fot. M.Kalicińska; Mazowsz w Koronie - Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu fot. M.Kalicińska; Mazowsz w Koronie - Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu fot. M.Kalicińska; Mazowsz w Koronie - Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu fot. M.Kalicińska; Mazowsz w Koronie - Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu fot. M.Kalicińska; Mazowsz w Koronie - Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu fot. M.Kalicińska; Mazowsz w Koronie - Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu fot. M.Kalicińska; Mazowsz w Koronie - Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu fot. M.Kalicińska; Mazowsz w Koronie - Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu fot. M.Kalicińska; Mazowsz w Koronie - Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu fot. M.Kalicińska; Mazowsz w Koronie - Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu fot. M.Kalicińska; Mazowsz w Koronie - Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu fot. M.Kalicińska; Mazowsz w Koronie - Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu