przejdź do treści

Koncert XII

GÓRA KALWARIA, KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW.  NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMPURODZINY MARSZAŁKA WIELKIEGO KORONNEGO

Sobota, 12 października 2013 roku, godzina 18.00

GÓRA KALWARIA, KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
(zabytek architektury XVIII wieku)

POWIAT PIASECZYŃSKI, MIASTO I GMINA GÓRA KALWARIA

Uroczystości i Koncert z okazji 330. rocznicy urodzin Marszałka Wielkiego Koronnego Franciszka Bielińskiego (1683-1766), fundatora kościoła parafialnego w Górze Kalwarii, patrona ulicy Marszałkowskiej w Warszawie i dobrego gospodarza stolicy w czasach saskich

WYKONAWCY:

Marta Boberska – sopran
Igor Cecocho – trąbka piccolo
Władysław Kłosiewicz – klawesyn
Anton Birula – teorba, lutnia
Kwartet smyczkowy PRIMA VISTA
Krzysztof Bzówka - I skrzypce
Józef Kolinek - II skrzypce
Piotr Nowicki – altówka
Zbigniew Krzymiński – wiolonczela
Beata Michalec – słowo o Marszałku Franciszku Bielińskim
Józef Kolinek – słowo o muzyce

PROGRAM

godz. 18.00 – Uroczysta Msza św.

godz. 18.50 – Odsłonięcie tablicy upamiętniającej zasługi Marszałka Wielkiego

                     Koronnego Franciszka Bielińskiego

godz. 19.00 – Koncert Festiwalu Mazowsze w Koronie:

                    Johann S. Bach, Georg Ph. Telemann, Georg Fr. Haendel

                    - dzieła mistrzów europejskiego baroku, rówieśników Marszałka Franciszka Bielińskiego

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Miasto i Gmina Góra Kalwaria, Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii, Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zapraszają, w szczególności publiczność z Warszawy i powiatu piaseczyńskiego, w sobotę, 12 października 2013 roku na Urodziny Marszałka Wielkiego Koronnego do Góry Kalwarii. Będzie to Wieczór artystyczny z okazji przypadającej w bieżącym roku 330. rocznicy urodzin Marszałka Wielkiego Koronnego Franciszka Bielińskiego, fundatora tutejszego kościoła parafialnego, patrona ulicy Marszałkowskiej w stolicy, dobrego gospodarza Warszawy w czasach saskich, którego prochy spoczywają w podziemiach Kościoła Parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii. Franciszek Bieliński był właścicielem m.in. malowniczo położonej rezydencji magnackiej w Otwocku Wielkim.

Wieczór rozpoczniemy o godz. 18.00 uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym. Potem nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej zasługi Marszałka Bielińskiego dla Warszawy i Góry Kalwarii – przede wszystkim
w dziele uporządkowania i rozbudowy Warszawy oraz ufundowanie wspaniałego, barokowego kościoła
w Górze Kalwarii, którego architektem był Jakub Fontana, bliski współpracownik Marszałka Bielińskiego
w Warszawie, później pierwszy architekt króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, autor wielu projektów architektonicznych w XVIII wieku, m.in. Collegium Nobilium w Warszawie przy ul. Miodowej i elewacji kościoła św. Krzyża w Warszawie.

Fundatorami tablicy poświęconej Marszałkowi Bielińskiemu są: Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Górze Kalwarii, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Cech Rzemiosł Różnych w Górze Kalwarii oraz osoby prywatne. Kościół w Górze Kalwarii charakteryzuje znakomita akustyka. Ta perła architektury mazowieckiej od XVIII wieku służy kultowi maryjnemu i społeczności polskiej. W roku 2007 zorganizowano tu po raz pierwszy koncert z cyklu Mazowsze w Koronie, Festiwalu zainicjowanego na Mazowszu w roku 2001 przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

12 października o godz. 19.00 w kościele parafialnym odbędzie się koncert muzyki barokowej z udziałem wybitnych artystów europejskich: Marty Boberskiej, Władysława Kłosiewicza, Igora Cecocho, Antona Biruli
i Kwartetu smyczkowego Prima Vista. Słowo o fundatorze kościoła Franciszku Bielińskim wygłosi Prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – Beata Michalec. Koncert poprowadzi Józef Kolinek. W programie koncertu urodzinowego, dedykowanego Marszałkowi Bielińskiemu w podziękowaniu za Jego wspaniałą przed laty inicjatywę w Górze Kalwarii, znajdą się dzieła mistrzów europejskiego baroku, rówieśników Marszałka Bielińskiego: Johanna S. Bacha, Georga Ph. Telemanna, Georga Fr. Haendla.

Tym artystycznym spotkaniem w Górze Kalwarii kończymy tegoroczną – X, jubileuszową edycję Festiwalu Mazowsze w Koronie.

Małgorzata Kalicińska (MCKiS)
Koordynator festiwalu Mazowsze w Koronie

PS. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy 12 października o godz. 11.00 organizuje w Warszawie spacer śladami Marszałka Wielkiego Koronnego Franciszka Bielińskiego, rozpoczynający się na Placu H. Dąbrowskiego.

Zdjęcia ze spaceru z przewodnikiem , śladami Marszałka Wielkiego Koronnego Franciszka Bielińskiego w Warszawie,  zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

zdjęcia ze spaceru z przewodnikiem , śladami Marszałka Wielkiego Koronnego Franciszka Bielińskiego w Warszawie,  zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, foto: Małgorzata Kalicińska zdjęcia ze spaceru z przewodnikiem , śladami Marszałka Wielkiego Koronnego Franciszka Bielińskiego w Warszawie,  zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, foto: Małgorzata Kalicińska zdjęcia ze spaceru z przewodnikiem , śladami Marszałka Wielkiego Koronnego Franciszka Bielińskiego w Warszawie,  zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, foto: Małgorzata Kalicińska zdjęcia ze spaceru z przewodnikiem , śladami Marszałka Wielkiego Koronnego Franciszka Bielińskiego w Warszawie,  zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, foto: Małgorzata Kalicińska zdjęcia ze spaceru z przewodnikiem , śladami Marszałka Wielkiego Koronnego Franciszka Bielińskiego w Warszawie,  zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, foto: Małgorzata Kalicińska Zdjęcia ze spaceru z przewodnikiem , śladami Marszałka Wielkiego Koronnego Franciszka Bielińskiego w Warszawie,  zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zdjęcia ze spaceru z przewodnikiem , śladami Marszałka Wielkiego Koronnego Franciszka Bielińskiego w Warszawie,  zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zdjęcia ze spaceru z przewodnikiem , śladami Marszałka Wielkiego Koronnego Franciszka Bielińskiego w Warszawie,  zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zdjęcia ze spaceru z przewodnikiem , śladami Marszałka Wielkiego Koronnego Franciszka Bielińskiego w Warszawie,  zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

 

Uroczysta Msza w Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii

fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier

fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier


Odsłonięcie tablicy w kruchcie Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Górze Kalwarii upamiętniającej zasługi Marszałka Wielkiego Koronnego Franciszka Bielińskiego

fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Małgorzata Kalicińska 


Koncert w Kościele parafialnym. W programie dzieła mistrzów europejskiego baroku, rówieśników Marszałka Franciszka Bielińskiego.

fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier


Spotkanie po koncercie przy krypcie grobowej  Marszałka Bielińskiego w podziemiach Kościoła Parafialnego w Górze Kalwarii

fot. Katarzyna Majgier fot. Katarzyna Majgier


Reportaż z uroczystości i koncertu w Górze Kalwarii

 

Przegląd Piaseczyński


ORGANIZATOR FESTIWALU
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

WSPÓŁORGANIZATORZY KONCERTU:
Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria
Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii

PARTNER:
Lokalna Organizacja Turystyczna "Skarbiec Mazowiecki"

PATRONAT MEDIALNY
Program 2 Polskiego Radia